แจ้งซ่อมสินค้า

Notify product repair

คุณลูกค้าสามารถแจ้งซ่อมสินค้าได้ทั้งกรณีที่มีประกันสินค้าหรือประกันหมดเเล้วก็ตาม (อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

สามารถติดต่อทางเราได้หลายช่องทางตามความสะดวกของคุณลูกค้า

Notify product repair

EMAIL : [email protected]
[email protected] : hfjewelry
FACERBOOK : Hong Jewelry แหวนเงิน พลอยนำโชค เครื่องประดับเงินแท้
INSTAGRAM : hfjewelry
TEL : 0931599999
สิ่งที่ประกันไม่ครอบคลุม

ประกัน ACCER’LY SILVER จะไม่ครอบคลุมหากนาฬิกาเกิดความเสียหายจากน้ำเข้า (กรณีที่เป็นนาฬิกาไม่กันน้ำ) ตลอดจนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวหน้าปัด สาย กรอบนาฬิกา เม็ดมะยมตัว หัวเข็มขัดนาฬิกา และความเสียหายที่เกิดบนตัวนาฬิกาทั้งหมด รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการนำไปซ่อมกับผู้อื่นที่ไม่ใช่ ACCER’LY SILVER นาฬิกาข้อมือถูกๆ ด้วย การรับประกันนี้จะไม่ครอบคลุมหากพบหลักฐานว่า นาฬิกาถูกใช้งานเกินความสามารถและขีดจำกัดของนาฬิการุ่นนั้นๆ เช่น การดำน้ำที่ลึกเกินกว่าข้อแนะนำของผู้ผลิต ความเสียหายที่เกิดขึ้นเหล่านี้จะไม่สามาถเรียกร้องได้ภายใต้การรับประกันนี้

  • ความเสียหายภายนอกที่เกิดขึ้นจากการใช้งานในชีวิตประจำวัน
  • ความเสียหายภายนอกของสินค้าที่เกิดจากการสวมใส่ไม่ว่าจะเป็น หน้าปัด สาย กรอบนาฬิกา เม็ดมะยมตัว สกรู หัวเข็มขัดนาฬิกา และความเสียหายที่เกิดบนตัวนาฬิกาทั้งหมด
  • ความเสียหายที่เกิดจากปัจจัยภายนอก การใช้งานที่ไม่เหมาะสม หรืออุบัติเหตุเช่น การตกหรือกระแทก
  • ชิ้นส่วนมีการหลุดหายไป เช่น คริสตอล เม็ดมะยม หรือตัวกรอบนาฬิกาและอื่น
  • ความเสียหายที่เกิดจากการซ่อมโดยผู้อื่นที่ไม่ใช่ ACCER’LY SILVER จะทำให้การประกันเป็นโมฆะทันที
  • เกิดความเสียหายจากน้ำเข้า (กรณีที่เป็นนาฬิกาไม่กันน้ำ) หรือการที่ไม่ขันสกรูไว้ให้สนิท ทำให้น้ำเข้า ตลอดจนการดำน้ำที่ลึกเกินกว่าที่ผู้ผลิตกำหนด ประกันจะไมครอบคลุมทั้งจาก ACCER’LY SILVER หรือแม้แต่ผู้ผลิตอื่นๆ